Logowaniepodłoga
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
zakmnij
RSS RSS YouTube facebook

Dezintegracja rodziny we współczesnej Polsce

0 DODAJ
KOMENTARZ


Ocena:Ocena: 2 gwiazdki (polecamy)Ocena: 2 gwiazdki (polecamy)Ocena: 2 gwiazdki (polecamy)Ocena: 2 gwiazdki (polecamy)Ocena: 2 gwiazdki (polecamy)
Data dodania: 2008-08-02
Odsłony: 7458
Autor: kamilw
Idea zapobiegania dezintegracji rodziny jest sprawą trudną w dzisiejszych czasach.

Kiedy na pierwszy plan wysunęła się pogoń za dobrobytem, pieniędzmi, karierą (wyjazdy zagraniczne osłabiające więzi rodzinne), gdy zewsząd atakowani jesteśmy przez agresję i przemoc, kolorowe gazety, które w często nieprzemyślany sposób ingerują w nastawienie młodych ludzi do życia, a ponadto w sytuacji, kiedy w kraju większość ludzi trwa w ubóstwie.


Wydaje się, że więcej jest czynników negatywnych, niszczących rodzinę niż tego, co mogłoby ją budować i wzmacniać.

Odpowiednio przygotowany i wdrażany system pomocy społecznej, który w największym stopniu zapewni pomoc faktycznie potrzebującym rodzinom. Rozbudowa i wzmacnianie systemu pomocy dla rodzin dotkniętych patologią tj. przemocą, alkoholizmem, narkomanią, a także dla rodzin niepełnych. Prowadzenie kampanii społecznych informujących o podstawowych wartościach rodzinnych i potrzebie ich pielęgnacji.

Pokazywanie, że rodzina jest naturalnym środowiskiem życia człowieka, daje mu możliwość emocjonalnego, duchowego, a także fizycznego spełnienia. Wpajanie, szczególnie młodym ludziom, na czym polegają wartości rodzinne, uczenie odpowiedzialnego i świadomego podejścia do sprawy zakładania rodziny i posiadania potomstwa. Budowanie relacji między rodziną, a krewnymi, utrzymywanie dobrych kontaktów i pomaganie sobie. Traktowanie rodziny, jak najwyższej wartości społecznej, która istnieje jako podstawowa komórka funkcjonowania człowieka i jako taką komórkę przedstawiać w mediach. Wywołanie dyskusji na temat roli rodziny we współczesnym świecie. Zwiększanie świadomości społecznej odnoszącej się do spraw rodzinnych.

Rodzina powinna opierać się na zdrowych zasadach partnerstwa i zrozumienia. Powinna dawać poczucie bezpieczeństwa, oparcie emocjonalne i psychiczne, stwarzać możliwości do rozwoju jej członków na wszystkich płaszczyznach życia, w szczególności dotyczy to dzieci. Należy zapewnić im prawidłowy rozwój oparty na określonych zasadach moralnych. Rodzice powinni uczyć hierarchii wartości, zajmować się dziećmi, jednak nie zapominać o relacjach między sobą. Wzajemne wsparcie i okazywanie sobie uczuć, a także wizja silnego, opartego na miłości związku pomoże w utrzymaniu więzi między partnerami, a także pozytywnie wpłynie na dziecko, które od najmłodszych lat czerpie wzorce z rodziców. Rodzina powinna być wolna od patologii i skrzywień społecznych. Jeśli owe wystąpią powinno się je szybko i w miarę możliwości neutralizować (działania państwa, instytucji pozarządowych, bliskiej rodziny).

Dużą rolę powinien odgrywać Kościół, jako instytucja religijna, kierująca się dobrem człowieka, propagująca wiarę i oparta o Dziesięć Przykazań Bożych.

Zapewnienie bytu rodzinie, ale w sensie ekonomicznym stało się chyba najważniejsze ze względu na trudną sytuację w wielu rodzinach. Odchodzi się od wartości takich, jak rodzinne ciepło, miłość, radość z tworzenia rodziny, na rzecz bardziej „życiowych i teraźniejszych” zjawisk tj. potrzeba godziwego przeżycia tzw. „od pierwszego do pierwszego”. Gdyby państwo zapewniało obywatelom możliwość życia na przyzwoitym poziomie, tak, aby nie musieli martwić się o „jutro”, na pewno pomogłoby to wyeliminować chociaż część przyczyn dezintegracji rodziny.

Wiąże się to ze stworzeniem możliwości rozwoju i pracy dającej przynajmniej poczucie względnego bezpieczeństwa finansowego, pracy, która pozwoli godnie żyć i uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym i stworzy alternatywę dla nadal popularnych wyjazdów zagranicznych w poszukiwaniu zarobków.

Przeczytaj inne arty

brak wasze wiersze INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW Witajcie,Błąd związany z nieprawidłowym odczytywaniem wierszy w panelu redakcyjnym został USUNIĘTY.Wszystkich, którzy nadsyłali wiersze po...
brak wasze artykuły Czy kulturowy ideał osobowości jest potrzebny polskiemu społeczeństwu? Kulturowy ideał osobowości jest to pewnego rodzaju wzór cech, zachowań do naśladowania przekazywany głównie przez...
brak wasze artykuły Plejbojem i spoko ziąmkiem być... Nie wiem, który to już mejl od jakichś ludzi, którzy chcą koniecznie nauczyć mnie, jak...

Komentarze_ 0


Dodaj komentarz